Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami). 

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

• Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek,).

• Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

• Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

W przypadku rezygnacji z zakupu prosimy poinformować nas o tym mailowo bądź telefonicznie (KLIK: kontakt), a zwracany towar oraz wypełniony formularz zwrotu odesłać na adres:

Specjalistyczne Sklepy Medyczne Korim

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15A

z dopiskiem: "Zwrot"

UWAGA: 

• Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

• Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

• Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

• Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.