Zwroty:

Zgodnie z Ustawą Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. 

WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami). 

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

• Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek,).

• Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

• Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

W przypadku rezygnacji z zakupu prosimy poinformować nas o tym mailowo bądź telefonicznie (KLIK: kontakt), a zwracany towar oraz wypełniony formularz zwrotu odesłać na adres:

Specjalistyczne Sklepy Medyczne Korim

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15A

z dopiskiem: "Zwrot"

UWAGA: 

• Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

• Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

• Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

• Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje:

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny.

  • Okres trwania gwarancji ustalany jest przez każdego producenta indywidualnie.
  • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zgodnie z Ustawą uznane zostaje za uzasadnione.