Polityka prywatności:

dla Użytkowników serwisu WWW.KORIM.PL i Klientów CPZ KORIM

Dbanie o poufność danych jest dla firmy KORIM niezwykle ważne.
Sporządziliśmy Politykę prywatności dla naszych Klientów, żeby wyjaśnić, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Centrum Promocji Zdrowia KORIM, Paweł i Małgorzata Kotula
Głogów 67-200, ul. Kościuszki 15A,  NIP: 693-19-45-332, REGON: 390778013.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i  aktach prawa wspólnotowego UE.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (Klienta) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora (Sklep) do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dlaczego zbieramy i profilujemy dane osobowe?
Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej WWW.KORIM.PL, marketingu produktów dystrybuowanych przez KORIM, realizacji zamówień i reklamacji, dostawy towarów, wywiązania się z umowy zawartej z Klientem. Dane będą również przetwarzane do realizacji innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.

1. Automatycznie:

Analizujemy dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą statystyk, historii itp. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez nas preferencji Użytkowników. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy Korim, którą kierujemy do naszych Klientów. Analiza ta nie ma żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Pomaga nam w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań naszych Klientów. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

2. Personalnie:

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

imię i nazwisko, adres zamieszkania (wysyłki), adres e-mail, numer telefonu.


Gdzie przechowujemy Państwa dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych w UE. Dane nie są przekazywane ani przetwarzane poza UE. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług (operator płatności oraz firma kurierska wybrane przez Klienta)

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Możemy być też zobowiązani do przechowywania pewnych danych osobowych przez okres 10 lat po upływie danego roku podatkowego – zgodnie z obowiązującym prawem.


Jeśli KORIM otrzyma od Państwa zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych (newsletter), zachowamy Państwa dane teleadresowe do czasu wycofania tej zgody.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres
rodo@korim.pl.

Jakie mają Państwo prawa?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy napisać do nas na adres mailowy: rodo@korim.pl
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Inne informacje – Pliki cookies

www.korim.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” (tzw. „ciasteczka”).

Czym są cookies?

Cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego
pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Do czego wykorzystujemy cookies?
a) dopasowanie zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji – pliki cookies przede wszystkim rozpoznają Państwa urządzenie, aby zgodnie z Państwa preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników – analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących
trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Jakie rodzaje cookies stosuje serwis?
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są tymczasowe - przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki).

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez Państwa lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Blokowanie cookies

Mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne
dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu („Pomoc”) lub na stronie jej producenta.

Zmiany ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej WWW.KORIM.PL.

Linki do innych stron internetowych
W serwisie WWW.KORIM.PL mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis WWW.KORIM.PL. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować
w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Mogą się Państwo z nami skontaktować, pisząc na adres mailowy: rodo@korim.pl lub
korespondencyjny: Centrum Promocji Zdrowia KORIM, Paweł i Małgorzata Kotula
Głogów, 67-200, ul. Kościuszki 15A.