Polityka prywatności:

dla Użytkowników serwisu WWW.KORIM.PL
i Klientów CPZ KORIM

Dbanie o poufność danych jest dla firmy KORIM niezwykle ważne.
Sporządziliśmy Politykę prywatności dla naszych Klientów, żeby wyjaśnić,
w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Promocji Zdrowia KORIM, Paweł i Małgorzata Kotula
Głogów, 67-200, ul. Kościuszki 15A,  NIP: 693-19-45-332, REGON: 390778013.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu
danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach
prawa wspólnotowego.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania ze
strony internetowej WWW.KORIM.PL, marketingu produktów KORIM,
realizacji zamówień i reklamacji, dostawy towarów, wywiązania się z
umowy zawartej z Klientem i innych obowiązków prawnych KORIM

Dane będą również przetwarzane do realizacji innych niezbędnych
czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.

Gdzie przechowujemy Państwa dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych
w Polsce. Dane nie są przekazywane ani przetwarzane poza Polską. Każda
operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z
obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych nigdy nie
przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się
nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia
Państwu naszych usług.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to
konieczne do zapewnienia Państwu zamówionych usług i produktów. Po
ustaniu naszych stosunków handlowych usuniemy Państwa dane osobowe,
chyba że będą miały zastosowanie ustawowe wymogi dotyczące
przechowywania danych (np. do celów podatkowych).

Możemy być też zobowiązani do przechowywania pewnych danych osobowych
przez okres 10 lat po upływie danego roku podatkowego – zgodnie z
obowiązującym prawem.

Jeśli KORIM otrzyma od Państwa zgodę na przesyłanie materiałów
marketingowych, zachowamy Państwa dane teleadresowe do czasu wycofania
tej zgody.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą chronione oraz
przetwarzane zgodnie z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres
rodo@korim.pl.

Jakie mają Państwo prawa?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.W
każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych – wystarczy napisać do nas na adres mailowy:
rodo@korim.pl
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie swoich
danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Inne informacje – Pliki cookies

Serwis www.marciny.com realizuje funkcje pozyskiwania informacji o
użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”
(tzw. „ciasteczka”).

Czym są cookies?

Cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.
Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego
pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu
końcowym.

Do czego wykorzystujemy cookies?
a) dopasowanie zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych
preferencji – pliki cookies przede wszystkim rozpoznają Państwa
urządzenie, aby zgodnie z Państwa preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i
zachowań użytkowników – analiza tych statystyk jest anonimowa i
umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących
trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Jakie rodzaje cookies stosuje serwis?
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są tymczasowe - przechowuje się je do momentu opuszczenia
strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie
przeglądarki).

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
ich usunięcia przez Państwa lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Blokowanie cookies

Mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej
przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo
uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne
dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek jest domyślnie
ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w
jej menu („Pomoc”) lub na stronie jej producenta.

Zmiany ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą ograniczyć
dostęp do niektórych funkcji strony internetowej WWW.KORIM.PL.

Linki do innych stron internetowych
W serwisie WWW.KORIM.PL mogą się pojawiać linki do innych stron
internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu
i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis WWW.KORIM.PL. Strony
te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej lub
ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój
naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować
w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki
prywatności jesteśmy do dyspozycji. Mogą się Państwo z nami
skontaktować, pisząc na adres mailowy: rodo@korim.pl lub
korespondencyjny: Centrum Promocji Zdrowia KORIM, Paweł i Małgorzata Kotula
Głogów, 67-200, ul. Kościuszki 15A.