Zasady wydawania Kart Stałego Klienta Cashback Korim  

1. Operatorem Programu Lojalnościowego i Kart Stałego Klienta Sklepów Medycznych Korim (nazywanych dalej „Karta” i „Program”), jest myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 954-26-57-008, REGON 241056212. („Operator”).  

2. Do Programu Klient Sklepu internetowego sklep.korim.pl może przystąpić na dwa sposoby:

a)       Samodzielnie:

Wypełniając Ankietę pod adresem: https://www.cashbackworld.com/pl/registration/partner/773437, do której link znajduje się także na wybranych stronach internetowych Sklepu, oraz w korespondencji e-mail między Obsługą a Klientem. Postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kolejnych krokach Ankiety, Klient założy w pełni funkcjonalne konto Cashback, oraz np. zainstaluje w telefonie aplikację Cashback i będzie mógł z niej korzystać jak z typowej, plastikowej Karty wraz ze wszystkimi udogodnieniami, jakich dostarcza Aplikacja.  

b)      Automatycznie:

Zaznaczając pole wyboru „Chcę przystąpić do Programu Lojalnościowego” podczas zakładania konta Klienta w systemie sklepu on-line. W tym przypadku konto Cashback jest zakładane przez uprawnioną Obsługę Sklepu. Do paczki z zakupami Klienta dołączana jest klasyczna, plastikowa, karta Programu, wraz z danymi do logowania w systemie Operatora. Tam Klient będzie mógł samodzielnie uzupełnić informacje dotyczące np. konta bankowego, aby w pełni korzystać z zalet Programu. Dla bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła po pierwszym logowaniu. Właściciel Karty, równoległe, także może korzystać z dodatkowych możliwości i zalet np. aplikacji Cashback, do pobrania na telefon.  

3. Pełen regulamin oraz omówienie funkcjonalności Programu i Karty znajduje się na stronach internetowych Operatora (Regulamin).  

4. Podczas całego procesu rejestracji stosujemy się do wszelkich zasad polityki RODO. Dane Klienta nie będą udostępnione żadnym inny podmiotom. Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na przebieg zakupów na stronie sklep.korim.pl. Z uczestnictwa w Programie można w dowolnej chwili zrezygnować bez żadnych konsekwencji.